Caren Consulent

Bent u in uw organisatie bezig met openheid en transparantie van de zorg naar cliënt en familieleden te creëren? En de wettelijke verplichting van het openstellen van het zorgplan / dossier voor cliënt en evt. diens familie te waarborgen? Wilt u ook uw cliënten en diens familieleden de mogelijkheid bieden om de zorg te organiseren, informatie te delen, taken te plannen en inzage te geven in het digitale zorgdossier? Maar... heeft u nog vragen rond het gebruik van Caren en nog geen concrete plannen hoe u Caren kunt uitrollen in uw organisatie? Ik help u graag met het maken van een plan van aanpak dat past bij uw organisatie.

De Caren Consulent

In mijn werk als Caren consulent maak ik gebruik van jarenlange ervaring in de uitvoerende Zorg. Inmiddels ben ik zelfstandig trainer. Mijn thema's zijn: communicatie, gedrag, belevingsgericht werken en omgang met anderen. Daarnaast ook de samenwerking tussen collega`s, vrijwilligers en mantelzorgers. Sinds najaar 2015 ondersteun ik, in samenwerking met NEDAP, als Caren Consulent zorginstellingen bij de uitrol van Caren met behulp van een op maat gemaakt plan van aanpak. Ook gaf ik de trainingen aan Caren ambassadeurs. Die kennis en ervaring gebruik ik nu om de uitrol in uw organisatie tot een succes te maken.
Een succesvolle uitrol van Caren
De invoering van Caren Zorgt bestaat uit 4 globale stappen:
1) Inzicht in werkwijze van de organisatie t.o.v. het werken met ECD ONS / Caren en het maken van een plan van aanpak bij de uitrol van Caren.
2) Werving van ambassadeurs, hen vaardigheden en te ondernemen acties meegeven.
3) Caren in de praktijk uitrollen naar collega`s en cliënten en diens familieleden.
4) Evalueren van plan van aanpak en de werkwijze evt. bijstellen, borging creëren en afsluiten.

Als Caren consulent geef ik advies bij elke stap en beschrijf in het plan van aanpak welke activiteit of inzet nodig is vanuit de organisatie. Ik lever u startmateriaal wat gebruikt kan worden bij de uitrol, geef eventueel informatiebijeenkomsten aan cliënt en diens familie. Daarnaast train ik de Caren ambassadeurs.

Interesse?

Het uitgangspunt is dat de organisatie zelf de daadwerkelijke uitrol doet. Als Caren consulent ben ik ondersteunend en kan ik vanuit drie opties worden ingezet. Ervaringen van Nedap gebruikers:
Samen met Hiltje hebben we een mooi resultaat bereikt binnen het afgesproken tijdspad op een open, uitnodigende wijze en toegespitst op de organisatie.

Stichting Maria-Oord
Robert Maas, Teammanager verpleeghuiszorg
Petra Hagens, Teammanager Extramurale

Optie 1: Caren consulent 1 dag op locatie:

Voorafgaande aan de dag op locatie is er een telefonische intake om zicht te krijgen op elkaars ideeën en mogelijkheden rond de implementatie van Caren. Tijdens de dag op locatie staat de ochtend in het teken van Caren en uw organisatie. Thema's zijn: Inzicht in Caren gebruik en het beantwoorden van vragen, doornemen van het standaard stappenplan, advies over de inrichtingsparameter, advies over de introductie van Caren richting cliënt en familie. In de middag staat Caren op de werkvloer centraal. Thema's zijn: informatie over communicatie tussen Caren en ECD ONS, advies en inzicht geven hoe je Caren passend maakt aan de werkwijze van de werkvloer, ondersteuning in het motiveren en stimuleren van Caren gebruik. Het start materiaal omvat alles van een voorbeeld uitnodigingsbrief, PowerPoint presentaties tot folders, posters en een handleiding voor cliënt en mantelzorg. Afsluiting met telefonische evaluatie en mogelijkheid om laatste openstaande punten te bespreken.

Optie 2: Inzet van Caren ambassadeurs uit uw eigen organisatie:

Tijdens een kennismakingsgesprek bij u op locatie krijgt u informatie over Caren. Ik beantwoord uw vragen over Caren gebruik en we bespreken mogelijkheden voor het plan van aanpak. Via e-mail en telefonische contacten bereiden we het plan van aanpak voor.
Tijdens een dag op uw locatie maken we het plan van aanpak definitief. Thema's voor die dag zijn:
- Advies over de inrichtingsparameter en code uitgeven, a.d.h.v. een uitnodigingsbrief.
- Informatie over communicatie tussen Caren en ECD ONS.
- Advies en inzicht geven in hoe je Caren passend maakt voor de werkwijze van de werkvloer.
- Ondersteuning in motiveren en stimuleren van Caren gebruik.
- Advies in het werven van Caren ambassadeurs en welke acties er voor hen zijn in de organisatie.

Ook ontvangt u het startmateriaal. Na deze dag maak ik de training voor de Caren ambassadeurs op maat voor uw organisatie. Er is 1 trainingsdag waarin 2 groepen Caren ambassadeurs getraind worden. Per groep max. 15 deelnemers, ieder 1 dagdeel van 3 uur. In deze training krijgen de ambassadeurs informatie over Caren gebruik, waardoor zij collega`s en cliënt en diens familie kunnen informeren over gebruik van Caren. Ook maken zij een persoonlijk stappenplan voor de uitrol in de praktijk. Na de training ontvangt de organisatie via e-mail de ingevulde evaluatieformulieren en een aanvullende uitleg over het verloop van de training en de eventuele aandachtspunten die tijdens de training zijn ontstaan. Tijdens de implementatie stuur ik iedere maand een overzicht toe van Caren-statistieken m.b.t. het gebruik en de acceptatie van Caren door de cliënt en familie. Dit wordt in het plan van aanpak vastgelegd met een maximum van 8 keer. Voor de evaluatie van de implementatie van Caren in de praktijk worden in het plan van aanpak 2 telefonische afspraken vastgelegd. Als laatste volgt er nog een halve dag op uw locatie waar we samen met de ambassadeurs en organisatie de uitrol van Caren evalueren, een borging creëren en het traject afsluiten.

Optie 3:

Ondersteuning o.b.v. nacalculatie (bijvoorbeeld voor extra bijeenkomsten en/of trainingen)

Voor meer informatie en bij vragen, neem gerust contact met mij op:
e-mail: info@trainingsbureaudeboer.nl
telefoonnummer: 06-16279111