Training, coaching en ontwikkeling

De zorgsector is uitermate boeiend. Iedere cliënt is anders.

Hiltje de Boer

Met eigen behoeften en een rugzak vol levenservaringen. Goede zorg is dan ook gebaseerd op de wensen van de cliënt. Inzicht in de achtergronden van de cliënt maar ook vaardigheden om daar goed op in te kunnen spelen, zijn daarbij essentieel.

Dat vraagt veel van zorgverleners. Niet denken in problemen, maar in mogelijkheden. Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn, deze in de praktijk uitproberen en dan kiezen op basis van resultaten. Het betekent ook oude gedachten en gewoonten durven los te laten en nieuwe dingen durven uit te proberen. Maar altijd met de cliënt centraal. Deze aanpak maakt zorgverleners creatiever. Ze staan beter stil bij de denk- en gevoelswereld van de cliënt.

Deze basisgedachte staat centraal in mijn trainingen. Ik wil graag dat zorgverleners plezier in hun werk hebben en dagelijks werken aan de verbetering van de zorg voor hun cliënten. Zodat hun zorg ook daadwerkelijk een meerwaarde heeft voor de  cliënt.
Ik laat cursisten ontdekken hoe ze handelen, wat goed is en wat anders kan. Met mijn enthousiasme, prikkel ik mensen, zet ze aan het denken en laat ze op een andere manier naar hun dagelijkse routine kijken.

Ik werk daarbij vanuit de praktijk, op basis van praktijkvoorbeelden die dicht bij de cursisten staan. Zodat uiteindelijk ook de rugzak van de cursisten gevuld raakt met meer inzicht en meer vaardigheden. 

Hiltje de Boer